Een bericht van Enschede.nl: in gesprek met Zorg-advies Twente

Bij Zorg-advies Twente spreken we met directeur Gökhan Celik. Van huis uit is hij fiscalist en heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Saxion Hogeschool. Echter door omstandigheden en zijn ervaringen met gedupeerde mensen, waaronder zijn eigen oma, heeft hij besloten zelf een zorginstelling  op te zetten die deze gedupeerde mensen kon helpen.

Hoe het allemaal begon

Na diverse gedupeerden te hebben geholpen heeft hij besloten om een bedrijf op te richten die de belangen en hulpvragen van deze cliënten kon ondersteunen. Hij heeft in 2008 Zorg-Advies Twente (ZAT) opgericht. Deze naam komt onder andere voort doordat hij het ‘ZAT’ was hoe het geregeld was en geen enkele instelling de verantwoordelijkheid op zich nam om het probleem op te lossen.

In eerste instantie lag de focus op de thuiszorg, maar in de loop van de jaren hebben ze meerdere afdelingen opgericht  voor andere doelgroepen/activiteiten.

De thuiszorgdiensten bestonden o.a. uit: huishoudelijke verzorging, ondersteuning zelfstandig leven, ondersteuning maatschappelijke deelname, persoonlijke verzorging en verpleging.

In 2012 hebben ze het kwaliteitscertificaat HKZ behaald en aangetoond dat kwaliteit hoog in het vaandel staat. Tevens is er in 2012 een nieuwe tak opgericht voor jongvolwassenen die net 18+ zijn geworden en geen inkomen, werk of opleiding volgen en een last zijn voor de ouders. Voor deze afdeling is in 2016 de keurmerk “WOESD” behaald voor begeleid wonen, waarmee ze wederom aantoonden  dat kwaliteit een belangrijk aspect is binnen de visie van Zorg-Advies Twente.

Wat doet Zorg-Advies Twente

Momenteel komen  de cliënten van diverse afdelingen 2/3 dagen per week op locatie van ZAT bij elkaar aan de puttenkampstraat. Vanuit hier worden de activiteiten aangeboden. Educatief, cursussen, thema gesprekken, voorlichtingen, creatieve werkzaamheden, bewegen en spiritualiteit. De groepen zijn divers, de jongste cliënten in de thuiszorg zijn in de 30, de oudsten in de 80 jaar. De voordelen van een gemengde groep in leeftijd is dat de oudere cliënten hun kennis geven aan de jongeren en zij helpen op hun beurt de ouderen door bijvoorbeeld te ondersteunen met lopen naar de wc of duwen met de rolstoel als ze buiten een activiteit hebben. Naast de thuiszorg, dagbesteding en begeleid wonen richting zij zich op juridisch advies. “Ons doel is niet om groot te worden, maar om effectief te blijven”, aldus Gökhan.

Naast thuiszorgdiensten worden er ook diensten geboden op gebied van begeleid wonen, juridische zaken en administratie zaken voor ondernemers.

Nieuw project

ZAT is regelmatig bezig met nieuwe uitdagingen en nieuwe projecten die verbeteringen kunnen brengen aan de maatschappij, het project “Samen op weg” is er één van. Hij merkt dat met name de jeugd soms te veel thuis hangt en dan anderen tot last worden. Een deel van hen ontvangt een uitkering en heeft geen toekomstperspectief. Voor deze jeugdigen willen zij een mogelijkheid bieden om ze op te leiden en aan werk te helpen, zodat ze zelfstandig hun eigen inkomen kunnen verdienen. Dit willen zij realiseren door de tekorten in de transportsector aan te vullen met mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben kansen te bieden. Ze hebben dan inkomen en structuur. In januari 2019 hoopt hij dit zo ver opgestart te hebben, dat hij ze kan inzetten. Ook andere keurmerkhouders kunnen dan via hen transport inkopen in de toekomst.

Dat Zorg-Advies Twente een sociaal hart heeft, blijkt ook uit andere activiteiten. Vorig jaar hebben ze ook 150 scootmobielen getransporteerd naar het buitenland. Deze konden worden ingezet voor de armlastigen en zijn verdeeld onder een aantal gemeentes. Ze proberen of de Turkse sociale werkvoorziening ze kan onderhouden, zodat het een sociaal project wordt waar continuïteit en werkgelegenheid, voor mensen die afstand tot het arbeidsmarkt hebben, gerealiseerd kan worden.

“Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder” aldus Gökhan.