Procedure klachtafhandeling

 

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de zorgverlening van Zorg-Advies Twente. In dat geval vragen u om eerst een gesprek aan te gaan met de desbetreffende hulpverlener. Komen jullie er samen niet uit dan kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur van Zorg-Advies Twente. Wij vinden het belangrijk dat u direct aangeeft wanneer u niet tevreden bent. Dit geeft kans om de zorgverlening snel te verbeteren. Als u na het gesprek, niet tevreden bent en de klacht blijft bestaan dan wordt u verwezen naar de officiële klachtenprocedure van Zorg-Advies Twente;

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)
Houtschans 8
2352 CG Leiderdorp
T: 023-7001210
W: www.eckg-klachten.nl/
E: info@eckg-jd.nl