Historie

Veel ouderen werden benadeeld door de fraude van de financiële afhandeling bij PGB indicaties. Een van deze benadeelden was de oma van de huidige directeur Gökhan Celik. Daarnaast werden afspraken omtrent de zorgafspraken niet nagekomen. De directeur heeft veel moeite moeten doen om de geleden financiële schade te verhalen bij de zorgaanbieder. Dit is maar ten dele gelukt. Door deze perikelen was hij het zo ‘ZAT’ dat hij Zorg-Advies Twente (ZAT) heeft opgericht in het jaar 2009. Dit bureau is gestart als eenmanszaak.

Na oprichting van dit bureau kwamen er veel aanmeldingen binnen van cliënten die ook door de PGB fraude benadeeld waren en ondersteund wilden worden in de huishouding, begeleiding en/of verzorging.

Door de toenemende vraag naar zorg- en dienstverlening  in de eigen omgeving, taal en cultuur was het noodzakelijk om de zorg- en dienstverlening te scheiden van de administratieve handelingen. Om deze reden heeft de directeur op 1 september 2010 Zorg -Advies Twente afdeling Thuiszorg Oost opgericht. De organisatie is gestart  met een multicultureel team. Dit team bestond uit begeleiders, huishoudelijke medewerkers en verzorgenden. De medewerkers kennen de cultuur en beheersen de taal van de Turkse doelgroep. Hierdoor kan de organisatie haar cliënten beter van dienst zijn, waardoor er sneller problemen gesignaleerd kunnen worden en gerichter gehandeld kan worden.

Zorg-Advies Twente afdeling Thuiszorg Oost biedt vanaf 1 september 2010 volledige ondersteuning bij het coördineren van de zorg en het uitvoeren van een gedegen administratie van het persoonsgebonden budget binnen de verplichtingen uit de Regeling AWBZ en WMO.

Zorg-Advies Twente wil zich profileren als een organisatie met breed aanbod van zorg- en dienstverlening voor de (multiculturele) doelgroep. Tevens is Zorg-Advies Twente een jong en een dynamische organisatie waar meer dan 18 bekwame, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers zorg verlenen in de regio Twente. De mens staat centraal bij Zorg-Advies Twente ongeacht diens godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur en geslacht.