Procedure klachtafhandeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de zorgverlening van Zorg-Advies Twente. In dat geval vragen u om eerst een gesprek aan te gaan met de desbetreffende hulpverlener. Komen jullie er samen niet uit dan kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur van Zorg-Advies Twente. Wij vinden het belangrijk dat u direct aangeeft wanneer u niet tevreden bent. Dit geeft kans om de zorgverlening snel te verbeteren. U heeft recht op privacy, dus u kan aangeven wat u wel- of niet wilt met betrekking tot de afhandeling van deze klacht. Als u na het gesprek, niet tevreden bent en de klacht blijft bestaan dan wordt u verwezen naar de officiële klachtenprocedure van Zorg-Advies Twente. Deze heeft alle cliënten van ons in huis. Als u die niet meer heeft dan kunt u het telefonisch opvragen.