Ondersteuning maatschappelijke deelname

Dienst / Thuiszorg

Ondersteuning maatschappelijke deelname en welzijnsactiviteiten

De Groepsbegeleiding/ Dagbesteding  van Zorg-Advies Twente sluit nauw aan bij de behoeften, wensen, beleving en de culturele achtergrond van de ouderen met een migranten achtergrond. Door de rurale achtergrond van de doelgroep is Dagopvang, welke voor een groot deel aansluit op hun belevingswereld en de culturele en etnische achtergrond, een ideale plek.

Ze komen in contact met andere mensen waarmee ze korte culturele afstanden hebben. Op die manier kunnen ze hun isolement doorbreken. Ze zijn zinvol bezig, ze hebben eigen inbreng en leveren bijdrage aan het ‘product’.

Bij onze dagbesteding is de dienstverlening afgestemd  op de wensen en behoeften van de cliënten. Er heerst een stabiele, heterogene cultuur met multiculturele normen en waarden; er is een multi-etnisch personeelsbestand met medewerkers met een migranten achtergrond op alle niveaus.

Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn; erkenning van culturele verschillen van de eigen identiteit van verschillende groepen cliënten en de bereidheid tot aanpassing van aanbod, omgang- en organisatievormen.

De organisatie biedt haar cliënten en de inwoners van Enschede dagopvang in het gebouw van Zorg-Advies Twente. Dit is een ideale plek voor cultuurspecifieke dagopvang in de vorm van ontmoeting, ontspanning, educatie, integratie en participatie. Het levert een grote bijdrage aan de lichamelijk en geestelijke gezondheid en aan het welzijn van de deelnemers.

De dagopvang bied ondersteuning aan de cliënten om de dag te structureren of om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Tevens wordt de cliënt ondersteunt om de zelfredzaamheid te handhaven of te verbeteren.

Onderscheidend vermogen

De kracht van de organisatie zit in rust, ruimte, die uitdaagt tot activiteiten en waar juist mensen met een handicap eigenwaarde kunnen ontlenen aan hun bezigheid. De activiteiten van de zorgvrager zijn afhankelijk van zijn/haar interesse en mogelijkheden. De behoefte van de zorgvrager staat centraal. De activiteiten van de zorgvrager kunnen gaan van gewoon tot bezinning komen of een passende en waardevolle dagbesteding hebben tot meewerken met de dagelijkse activiteiten om sociale contacten en andere vaardigheden te verwerven. In de meeste gevallen zullen de werkzaamheden lichte arbeidsmatige activiteiten zijn waarmee geen werkdruk gemoeid is: geen kwaliteitseis en geen tijdsdruk.

Het vervoer naar de ondersteunende begeleiding valt hier ook onder als dit vervoer medisch noodzakelijk is en geïndiceerd is.

De volgende activiteiten kunnen worden uitgevoerd:

  • Ontspanning spellen
  • Creatieve activiteiten
  • Educatief
  • Activiteiten buitenshuis
  • Lichamelijke ontspanning
  • Handwerken
  • Luister en doe activiteiten