Ondersteuning zelfstandig leven

Dienst / Thuiszorg

Ondersteuning zelfstandig leven

Bij individueel begeleiding gaat het bij Zorg-Advies Twente om herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek, of het omgaan met de gevolgen van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap’.

Bij individueel begeleiding moet je denken aan ‘leren’. Er wordt geleerd met de aandoening, beperking of handicap om te gaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om gedragscorrectie, het houden van inzichtgevende gesprekken en non-verbale communicatie, het oefenen van sociale vaardigheden, instructie, voorlichting, advies en onderzoek naar de problematiek. Individueel begeleiding bij Zorg-Advies Twente kan individueel of in groepsverband gegeven worden. En als dat nodig is, valt vervoer naar de instelling waar de individueel begeleiding gegeven wordt er ook onder. Daar moet dan een medische noodzaak voor zijn.