Persoonlijke verzorging

Diensten / Thuiszorg

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het bij Zorg-Advies Twente om het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ook eenvoudige verpleegkundige handelingen behoren tot persoonlijke verzorging. Onze verzorgenden ondersteunen en helpen de cliënten bij dagelijkse lichamelijke verzorging. Zij komen bij de cliënt thuis. Onze verzorging aan de cliënten worden met de cliënt  doorgenomen.

Bij persoonlijke verzorging kunt u dus denken aan:

Hulp bij het  wassen, tanden poetsen, aankleden, haren kammen en wonden verzorgen;
Hulp bij toiletgang;
Hulp bij beweging (wisselligging, verplaatsen);
Helpen met uit en in bed halen of ondersteunen hierbij;
Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen;
De cliënt hulp bieden bij het eten en drinken;
Incontinentie ondersteuning;