Vrijheidsbeperkende maatregelen

Medewerkers van Zorg-Advies Twente passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.