ZorgAdvies-Twente-Headerfoto ONS ZORGAANBOD Dienstverlening van huishoudelijk hulp
tot volledig pakket thuis.
"We zorgen samen
dat we verder leven."

Zorg-Advies Twente

Dé professionele zorgverlener in Enschede

Zorg-Advies Twente is een dynamische zorginstelling voor iedereen. Onze enthousiaste en gemotiveerde professionals streven oprechte zorgverlening na bij al onze cliënten, waarbij professionaliteit, kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid onze organisatieprincipes zijn. Onze cliënten staan hierin altijd centraal!

Cultuur sensitieve zorg

Zorg-Advies Twente wil passende zorg bieden waar iedere cliënt zich goed bij voelt. Daarom zijn we er ook voor cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond om persoonsgerichte zorg en zorg die is toegepast op de eigen geschiedenis en behoeften te verlenen. Met het bieden van cultuur sensitieve zorg houden we rekening met de uiteenlopende culturele verschillen en proberen we zoveel mogelijk échte zorg op maat te bieden.

Ons zorgaanbod

Dementiezorg

Het is belangrijk om op de juiste wijze in te spelen op de behoeften en achtergronden van niet-westerse migranten met dementie. De oplossing ligt in een persoonsgerichte benadering en zorg op maat.

ZorgAdvies-Twente-Thuiszorg

Thuiszorg

Je hebt een ziekte of een handicap, maar daar heb je niet voor gekozen. Daarom is het fijn dat je wél kunt kiezen voor de gewenste thuiszorg van een betrouwbare organisatie.

Dagbesteding

Dagbesteding

Moeite om buitenshuis activiteiten te ondernemen? Bijvoorbeeld omdat je wat vergeetachtig raakt of misschien hulp nodig hebt bij het indelen van je dag? Dan bieden onze dagactiviteiten uitkomst.

Wij adviseren je graag!

Wil jij weten wat Zorg-Advies Twente voor jou kan betekenen of wil je direct een zorgaanvraag doen? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou!

Niemand kiest er uit vrije wil voor om zorg nodig te hebben. Kwetsbaarheid is geen aangeboren eigenschap, maar een onbepaald gegeven. Zorg-Advies Twente is een zorginstelling die dat maar al te goed begrijpt en daar ook naar handelt. We hanteren het motto dat ieder mens speciaal is en de kans moet krijgen om aan het maatschappelijke en sociale leven deel te kunnen nemen. Daarom zijn wij er “speciaal” voor jou!

Onze missie en visie

Missie

“Kwetsbare mensen
helpen.”

Visie

“Een solide mens & maatschappij creëren.”

Daarom profileert Zorg-Advies Twente zich als een professionele zorginstelling met een breed zorgaanbod voor verschillende doelgroepen met uiteenlopende culturele achtergronden.

Actueel en blogs

Contact

Wil jij een zorgaanvraag doen of contact met ons opnemen? Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op 053 434 3088 of een e-mail sturen naar aanmelden@zorgadviestwente.nl. Wij helpen je graag!

    Selecteer het onderwerp