Image Alt
 >  > Wachttijden en spoedzorg

Wachttijden en spoedzorg

Wachttijd
Er kan sprake zijn van een wachttijd. Onze zorgcoördinator helpt u graag bij het vinden van een geschikt alternatief tot het moment dat u de verwachte zorg krijgt. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt deze alternatieve zorg ingepland.

Indien niet ingeschat kan worden op welke termijn zorg geleverd kan worden, bestaat de mogelijkheid om u op de wachtlijst te plaatsen. Mocht tijdens de wachtperiode zich een wijziging voordoen in uw situatie, is het van belang dat u dit direct doorgeeft aan uw contactpersoon bij Zorg-Advies Twente. Wij kunnen dan de urgentie eventueel opnieuw bepalen. Voor de wachtlijst hanteren we de treeknorm van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin staat vermeld wat de maximale aanvaardbare wachttijd voor het ontvangen van zorg is.

 

Spoedzorg
Spoedzorg is bedoeld voor cliënten die thuis wonen en te maken hebben met een plotselinge wijziging in hun gezondheidssituatie. Dit vraagt om een specialistische, professionele aanpak. Heeft u acute zorg nodig, wordt de zorgverlening binnen 24 uur gestart.