Image Alt
 >  > Klachtenregeling

Klachtenregeling Zorg-Advies Twente

Jouw tevredenheid is belangrijk

Het is voor Zorg-Advies Twente erg belangrijk dat iedere cliënt, zijn of haar partner en/of familie tevreden is over de zorg die wij bieden. Toch kan het voorkomen dat je over een bepaalde situatie of hulpverlener ontevreden bent. Wij stellen het op prijs als je je onvrede kenbaar maakt. Daarmee stel je ons in staat om een oplossing te vinden voor de ontstane situatie en onze zorg- en dienstverlening te verbeteren voor de toekomst.

 

Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening dan kun je daarover in de eerste plaats terecht bij de professional die jou de dienst of zorg heeft geboden. Vaak is dit voldoende om de klacht op te lossen. Mocht je niet tevreden zijn over de oplossing, of als je een directe benadering niet prettig vindt, dan kun je altijd terecht bij de leidinggevende van de betreffende professional. In al deze gevallen kun je ook de hulp van de klachtenfunctionaris binnen Zorg-Advies Twente inroepen.

 

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Zorg-Advies Twente.  Hij of zij heeft als taak het geven van informatie en advies naar aanleiding van jouw vragen en klachten. De functionaris kan jou op verschillende manieren helpen; bijvoorbeeld door te luisteren, door te bemiddelen, door een gesprek tot stand te brengen met de betrokkenen of je te informeren over andere mogelijkheden. Uiteraard wordt jouw informatie altijd vertrouwelijk behandeld. Uitsluitend met jouw uitdrukkelijke toestemming worden eventuele verdere stappen ondernomen.

 

De Klachtencommissie Zorg-Advies Twente

Ben je, ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris, niet tevreden over de wijze van afhandeling? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. Zorg-Advies Twente heeft haar klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht bij Quasir. Via onderstaande contactgegevens kun je in contact komen met Quasir en jouw klacht kenbaar maken. Een klachtenfunctionaris van Quasir zal binnen 48 uur contact met je opnemen. De klachtenfunctionaris van Quasir zal je vervolgens adviseren/helpen bij het oplossen van jouw klacht.

 

Contactgegevens Quasir

  • Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA
  • E-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling
  • Telefoon: 06-48445538

 

Meer informatie over Quasir is te vinden op www.quasir.nl

logo Quasir voor op website