Image Alt
 >  > Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria

Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn (directe) omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van Zorg-Advies Twente valt, zal overgegaan moeten worden tot zorgweigering.

Uitgesloten zijn:

  • Cliënten met complexe (harddrugs) verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.
  • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die waarschijnlijk een gesloten opname vereist.