Image Alt
 >  > Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Bereken via deze link op de website van het CAK jouw eventuele eigen bijdrage.

Het CAK voert wettelijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CAK berekent en int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doet het CAK ook voor de ouderbijdrage van de Jeugdwet.

Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor de financiering van Wlz-instellingen.