Image Alt
 >  > Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Zorg-Advies Twente komt op voor de belangen van de cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het bestuur. De leden van de cliëntenraad bestaan uit cliënten die zorg ontvangen, familieleden en/of vertegenwoordigers van de cliënten van Zorg-Advies Twente. Via de cliëntenraad hebben de cliënten medezeggenschap in het beleid van Zorg-Advies Twente. Bij de cliëntenraad staat de belangen van onze cliënten altijd voorop. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het zorgen dat Zorg-Advies Twente de cliënten op een klantgerichte manier goede diensten verleent. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en eisen van de cliënten. Om dit te realiseren komt de cliëntenraad maandelijks bijeen en heeft per kwartaal periodiek overleg met de directie van Zorg-Advies Twente. De onderwerpen waarover de Cliëntenraad overlegt zijn zeer divers. Het gaat altijd om algemene zaken en niet om de situatie van één cliënt.

 

Bevoegdheden van de cliëntraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling heeft de Cliëntraad verschillende bevoegdheden, waaronder recht om voorstellen te doen, adviesrecht en verzwaard adviesrecht.