Image Alt
 >  > Procedure klachtafhandeling

Procedure klachtafhandeling

Het kan zijn dat je niet tevreden bent met de zorgverlening van Zorg-Advies Twente. In dat geval vragen we je om eerst een gesprek aan te gaan met de desbetreffende hulpverlener. Komen jullie er samen niet uit dan kun je telefonisch contact opnemen met de directeur van Zorg-Advies Twente. Wij vinden het belangrijk dat je direct aangeeft wanneer je niet tevreden bent. Dit geeft kans om de zorgverlening snel te verbeteren. Als je na het gesprek, niet tevreden bent en de klacht blijft bestaan dan word je verwezen naar de officiële klachtenprocedure van Zorg-Advies Twente;

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)

Houtschans 8
2352 CG Leiderdorp
T: 023-7001210
E: info@eckg-jd.nl
W: www.eckg-klachten.nl