Samenwerkingen-header
 > Samenwerking zorgverleners

Samenwerking zorgverleners

Over Zorg-Advies Twente

Door de toenemende vraag naar zorg- en dienstverlening in de eigen omgeving, taal en cultuur is Zorg-Advies Twente in 2009 opgericht. De organisatie is gestart met een multicultureel team. Dit team bestond uit begeleiders, huishoudelijke hulp medewerkers en verzorgenden. De professionals kennen de cultuur en beheersen de taal van verschillende doelgroepen. Met het bieden van cultuurspecifieke zorg kunnen wij cliënten beter van dienst zijn en worden problemen sneller gesignaleerd en kan er gerichter gehandeld worden.

Zorg-Advies Twente biedt Cultuur sensitieve zorg op het gebied van:

  • Thuiszorg
  • Wijkverpleging
  • Begeleiding individueel
  • Dagbesteding

Bedoeld voor de cliënten die zowel WMO als WLZ en ZVW indicaties hebben.

Cultuurspecifieke zorg

De behoefte aan cultuurspecifieke zorg ligt vooral bij cliënten met een migratieachtergrond, die de Nederlandse taal niet goed beheersen  en minder participeren in de Nederlandse samenleving. Maar ook bij cliënten die zich wel goed in het Nederlands kan redden is er soms behoefte aan cultuurspecifieke zorg, omdat de migratieachtergrond invloed heeft op de problematiek en de behandeling. Daarom is er behoefte aan laagdrempelige toegang en aan maatwerk op dit gebied.

 

Cliënten vinden het belangrijk dat hulpverleners begrijpen wat de impact kan zijn van taal, cultuur en migratiecontext. Vooral ook omdat cliënten vaak niet goed in staat om zelf hun behoeften naar voren te brengen. Daarom is het als thuiszorgorganisatie van belang om rekening te houden met aspecten als, familie belangen, rol van kinderen of familieleden, financiële situatie, normen en waarden, taal en dialectverschil, wekelijkse structuur en gewoontes, voedingspatroon, en geloof. Zodat we kunnen bewerkstelligen dat de zorg beter aansluit op de specifieke behoeften.

Uit de praktijk

“Ouderen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond blijken te kampen met een hogere mate van fysieke, psychosociale en cognitieve gezondheidsproblemen dan niet-migranten. Als gevolg hiervan laten studies zien dat zij vaak bezoeken brengen aan de huisarts maar thuiszorg en langdurige zorg vaak uitblijft, hoewel zij die wellicht wel nodig hebben. Op de achtergrond speelt een complexe samenloop van taalbarrières, gebrekkige gezondheidsvaardigheden, communicatieproblemen met zorgverleners, de gevolgen van een lage opleiding en analfabetisme, financiële barrières en een voorkeur voor mantelzorg.” 
Lees verder
“Op basis van de huidige kennis is het is lastig te destilleren welke oorzaak of oorzaken het belangrijkst zijn. Wel is het waarschijnlijk dat zij sterk op elkaar ingrijpen. Enerzijds wordt de zorgvraag bij voorbaat niet ontwikkeld omdat gezondheidsproblemen niet herkend of gecommuniceerd worden vanwege gebrekkige gezondheidsvaardigheden en gebrekkige kennis van het Nederlandse zorgsysteem. Verder speelt bij hen de angst de zorg niet te kunnen financieren en de culturele opvatting dat fysieke achteruitgang een natuurlijk beloop van het ouderdomsproces is en daarom geen interventie vereist. Als er wel een zorgvraag wordt geformuleerd is dat vaak bij de huisarts. Communicatiemoeilijkheden en gebrekkige gezondheidsvaardigheden verhinderen ook hier bij het overbrengen van de zorgvraag, het verkrijgen van de juiste zorg. Daarnaast is het zo dat huisartsen en indicatiestellers moeite hebben met het interpreteren van de zorgvraag. Het is op basis van deze gegevens te stellen dat oudere migranten mogelijk minder zorg ontvangen dan zij nodig hebben en misschien ook minder dan dat ze willen.’’

Als cultuur sensitieve zorgaanbieder spelen wij hier op de juist wijze in. Belangrijkste is dat we tijdig kunnen signaleren en inventariseren wat de zorgbehoevende nodig heeft zodat we de nodige zorg op een effectieve en efficiënte manier kunnen inzetten.

Altijd respect | 8.3

Afspraken worden altijd na gekomen. Als er een probleem is wordt dit gelijk opgelost. De begeleiders luisteren aandachtig. Er is altijd respect.

Cliënt dagbesteding

Kennismaken?

Ziet u als zorgprofessional ook de meerwaarde van samenwerken in? Dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een goede kop koffie!

U kunt ons ook telefonisch bereiken op 053 434 3088 of een e-mail sturen naar info@zorgadviestwente.nl. Wij gaan graag met u in gesprek!