Gecontracteerde zorgaanbieder voor de Wet Langdurige Zorg

Gecontracteerde zorgaanbieder voor de Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.